Polityka prywatności

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwana dalej RODO.

W związku z tym chcemy poinformować naszych użytkowników o zasadach przetwarzania danych osobowych w naszym sklepie internetowym www.e-pilociki.pl

Polityka Prywatności

1. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest F.H.U. RAD-MAX Radosław Jarosiewicz z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500, ul. Sidorska 3/27, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska NIP 537-214-99-13 Regon 060367521.

 

2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych

1. e-mail: radekjarosiewicz@o2.pl

2. Poczta: F.H.U. RAD-MAX Radosław Jarosiewicz, ul. Sidorska 3/27, 21-500 Biała Podlaska.

3. Pochodzenie danych

Dane osobowe zbierane są wyłącznie w związku z aktywnością w sklepie internetowym www.e-pilociki.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację i założenie konta użytkownika, złożenie zamówienia, zapytania przez formularz, subskrypcję newslettera etc.

 

4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie: imienia, nazwiska, adresu pocztowego, telefonu i adresu email. 

Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

5. Główny cel przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu realizacji sprzedaży oferowanych przez F.H.U RAD-MAX Radosław Jarosiewicz towarów, a także

obsługi zamówień, przyjmowania sugestii i zapytań, rozpatrywania reklamacji

Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

6. Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przekazywane przez F.H.U. RAD-MAX Radosław Jarosiewicz wyłącznie do wybranych partnerów w celu prawidłowej realizacji zamówienia, w zależności od wyboru Klienta, sposobu dostawy i płatności. Dane te mogą być przekazane poniższym podmiotom:

- Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie;

lub

- firmie DPD POLSKA z siedzibą w Warszawie, świadczącej usługi dostawy.

W celu dostarczenia zamówionych w Sklepie Internetowym produktów

oraz

- PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495

W przypadku płatności online.

7. Czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych których dotyczą bądź do czasu aktywności założonego w sklepie konta.

2. Dane osobowe podane przez użytkownika w momencie złożenia zamówienia, ale bez zakładania konta w sklepie w postaci archiwalnej pozostaną do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży.

3. Dane osobowe dotyczące faktów będą przechowywane przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów prawa.

8. Przysługujące prawa wynikające z RODO:

- prawo dostępu do danych osobowych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe czy niekompletne;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”),
- prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);

9. Profilowanie danych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

10. Organ nadzorczy

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Pliki cookies
1. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi osób odwiedzających podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dają możliwość opracowywania statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Pliki te zapisywane są przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. 

2. Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
a) Cookies sesyjne - po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów;
b) Cookies trwałe - są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia mu sesji Klienta po zalogowaniu się w Koncie Klienta;
b) anonimowych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu Internetowego.

4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics

5. Mechanizm plików cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie plików cookies może wpłynąć, na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

6. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP jest to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl